Donacije

Home / Donacije

Donacije za Klub možete uplatiti na naš račun

Naziv: Klub ratničkih vještina “Božanski ratnik” – Split
Banka: Privredna banka Zagreb
SWIFT: PBZGHR2X
IBAN: HR8723400091110760698

Sve donacije biti će iskorištene za financiranje opreme za trening, seminare i stručnu literaturu.