Sensei

Home / Sensei

Školu vodi i podučava Shidoshi-Ho Marin Jovanović, koji je u dogovoru sa svojim Sensei-om Shihan-om Deanom Rostoharom otvorio školu koja djeluje kao podružnica škole Bujinkan Seishin Dojo Croatia – Zagreb. Marin Jovanović je učenik Shihan-a Deana Rostohara preko 10 godina i konstantno se usavršava i pohađa treninge u Zagrebu. Dozvolu za otvaranje škole je dobio u studenom 2015. kada škola službeno počinje sa radom.

Dean Rostohar

Shihan Dean Rostohar – Shinryu, 15. Dan Kugyo Happo Hiken Menkyo

Hombu Dojo

Shihan Dean Rostohar, Shidoshi-Ho Marin Jovanović i Shihan Davor Gašparović

Marin_Jovanovic_SenseiMarin Jovanović, Sensei

Shidoshi-Ho certifikat