Klub - O nama

Klub je osnovan 5.11.2015. u Splitu i djeluje u sklopu Bujinkan Seishin Dojo Croatia pod nadležnosti Dojo Cho-a Deana Rostohara, Dai Shihana.

U školi se usavršava, podučava i prakticira Ninjutsu ratnička vještina koja se prenosi u Bujinkanu preko 9 naslijeđenih škola (3 samurajske škole, 3 ninjutsu škole i 3 koje su radili i samuraji i ninje). Ninja ratnici su preteča današnjih specijalnih  postrojbi koji su bili obukom ispred svog vremena. Ninje su bile toliko posvećene svom radu, da je danas često u primjeni naziv Ninja za nekog tko je ekspert u nečemu.

Podučava se po programu u Bujinkanu; početna grupa radi po programu Ten Ryaku no Maki (osnovni principi neba), dok napredna obrađuje mjesečne teme definirane na godišnjoj razini (jedan mjesec trening oružja, a drugi po Densho-u). Napredna grupa prolazi Chi Ryaku no Maki (osnovni principi zemlje) i Jin Ryaku no Maki (osnovni principi čovjeka).

Na višem nivou uči se i po školama koje Bujinkan naslijeđuje (Togakure-ryū Ninpō Taijutsu, Gyokushin Ryū, Kumogakure Ryū, Koto Ryū Koppō jutsu, Gyokko-ryū Kosshi jutsu, Kuki Shinden Happō Bikenjutsu, Shinden Fudo Ryū Dakentai jutsu, Takagi Yoshin Ryū Jūtai jutsu Gikan Ryū Koppō jutsu).

bsd split, logo
Marin Jovanovic, Shidoshi Ho

Godišnje definiramo jednu od Bujinkan škola za temu koja se proučava cijelu godinu samo kroz seminare, a koje vodi i podučava Davor  Gašparović, Dai Shihan.

Tema 2021. godine tema je bila Shiden Fudo Ryu, a tema 2022. godine je Takage Yoshin Ryu škola.

Osim Bujinkan programa podučava se Moderna borba gdje se vježba kao temelj goloruka borba i upotreba raznih modernih oružja. Borbeni uvjeti prilagođeni su današnjem vremenu (sa modernim oružjima, taktikama,  načinom života, itd.), a temelji Moderne borbe potječu iz Bujinkana i iz Specwog organizacije u kojoj je instruktor Dean Rostohar.
 
Nekoliko puta godišnje imamo kamp seminare u prirodi (najčešće na nekoj planini) gdje se uči i prakticira Ninjutsu ratnička vještina u prirodi. 
Godišnje organiziramo i seminare samoobrane u kojima podučavamo i vježbamo koncepte  samoobrane kroz konflikt, prevenciju i akciju.
Tjedno se organizira tri treninga po dva sata, a članovi Kluba često odlaze na seminare i treninge u Bujinkan Seishin Dojo Zagreb gdje usavršavaju svoje znanje.
 
Treninge vodi i podučava
Marin Jovanović, Shidoshi Ho.
error: Content is protected !!