Klub - Učitelji

Marin Jovanovic, Shidoshi Ho

Učitelj i glavni odgovorni za Bujinkan Seishin Dojo Split je Marin Jovanović, Shidoshi-Ho. 

Sensei Marin Jovanović je učenik Deana Rostohara, Dai Shihana koji je odgovoran i glavni učitelj (Dojo Cho) za Bujinkan Seishin Dojo Croatia, s Dojo-m u Zagrebu. Na zahtjev svog učitelja Marin Jovanović je otvorio Dojo u Splitu 2015. godine, koji predstavlja još jedan u nizu Dojo-a unutar Bujinkan Seishin Dojo Croatia u kojem se nastavlja učenje koje Sensei prenose godinama.

Dai Shihan Dean Rostohar je učenik Soke-a Hatsumi Masaaki-a kod kojeg preko 25 godina svake godine odlazi na učenje i usavršavanje. Dai Shihan Davor Gašparović je osobni učenik Deana Rostohara i drugi najviše rangirani član Bujinkan Seishin Dojo Croatia. 

Također, Marin Jovanović često trenira s Dai Shihanom Davorom Gašparovićem koji sada vodi redovite godišnje seminare u Splitu na kojima podučava ovu ratničku vještinu.

Marin Jovanović, dolaskom u Zagreb je započeo s treningom u BSD Croatia 5.3.2007. godine i od tada se aktivno bavi Ninjutsu-om. Prije toga je prošao nekoliko borilačkih sportova/vještina dok se nije našao u Ninjutsu-u. U srednjoj školi upisuje boks i trenira nekoliko godina, nakon čega prelazi na kick boxing i u tome ostaje nekoliko godina, te naposljetku prelazi na Shotokan Karate i Ju Jitsu koji trenira paralelno do odlaska u Zagreb.

Marin se prvi put upoznaje s Ninjutsu-om na seminaru u Splitu koji je organizirao BSD Zagreb 2006. godine i počinje trenirati 2007. godine nakon selidbe u Zagreb. U Zagrebu redovito trenira i danas gdje odlazi na usavršavanje kroz treninge i seminare. Osim redovnih treninga u Zagrebu, sudjelovao je na skoro svim seminarima organiziranim u Hrvatskoj od strane Bujinkana i Specwoga. Sudjelovao je na svim seminarima Dai Shihana Svenerica Bogsatera u Hrvatskoj od 2007. godine. Izvan hrvatske je bio na dosta seminara na kojima su podučavali njegovi učitelji u Mađarskoj i Austriji. Sa svojim učiteljima odlazi u Japan 2013. godine na usavršavanje gdje trenira kod Soke-a i drugih Japanskih Shihana. Kao član Demo tima sudjeluje na nekoliko prezentacija vještine, među njima i na Danima Japana organiziranog od strane Veleposlanstva Japana u Hrvatskoj. 

Povratkom u Split 2014. godine trenira i organizira sekciju Ninjutsu-a u Splitu koja djeluje sve do službenog otvaranja Kluba 5.11.2015. godine.

Danas se u Splitu redovito održavaju 3 službena treninga tjedno, od kojih su 2 treninga tradicionalnog djela koji se podučava u Bujinkanu, a jedan trening je trening moderne borbe koji je samo nastavak na tradicionalni dio.

error: Content is protected !!